Podmienky

Apartman NA OBRAZE

Podmienky Ubytovania

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Po príchode sa musí predložiť občiansky preukaz/pas, ubytovací poukaz (voucher) a zároveň vyplatiť cenu za poskytnuté služby v hotovosti, pokiaľ nebola už vopred uhradená. Dodržiava sa nočný kľud od 22.00 – 6.00 hod.

V celom objekte je zakázané fajčiť.

Elektrické spotrebiče, ( rýchlovarnú kanvicu, elektrický varič ) nenechávajte počas používania bez dozoru a pri odchode ich vždy vytiahnite zo zásuvky. Pred odchodom z apartmánu zatvorte všetky okná a je potrebne sa ujistiť, že veci boli vrátené v pôvodného stavu. Pri ukončení pobytu je potrebné vykonať obhliadku s majiteľom ubytovacieho zariadenia a v prípade, že počas pobytu boli ubytovateľom spôsobené škody majiteľovi tohto zariadenia, je ubytovateľ povinný tieto škody uhradiť na mieste a to v takej výške ( cena alebo peňažná hodnota spôsobenej škody ) má majiteľ tohto ubytovacieho zariadenia nárok na nápravu všetkých spôsobených škôd.

2. NÁSTUP NA POBYT
Nástup na pobyt je v čase od 14.00 hodiny, podľa dohody s ubytovateľom. Uvoľnenie apartmánu je v deň odchodu klienta najneskôr do 11.00 hodiny. Na pobyt môže nastúpiť len počet osôb uvedených na ubytovacom poukaze. Ak na pobyt nastúpi vyšší počet osôb ako je uvedené v ubytovacom poukaze, ubytovateľ nie je povinný ubytovať tieto osoby. V prípade, že ubytovaní neuvolní objekt v stanovenom termíne je povinný zaplatiť další den v plnej výške

3. SEZÓNY
Celoročne od 6.1, do 19.12.. ( vrátane sezóny a mimosezóny )
Vianočné sviatky, Nový rok 20.12. – 6.1.
Veľkonočné sviatky

4. REZERVACIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
Ubytovacie zariadenie si môžete rezervovať cez rezervačný systém na webovej stránke www.privatnaobraze.sk alebo osobne, telefonicky, poštou alebo e-mailom na tejto adrese: naobraze@naobraze.sk

Pri rezervácii ubytovacieho zariadenia je klient povinný zaplatiť ubytovateľovi preddavok a to vo výške 20 € za podržanie rezervácie na termín, ktorý si stanovil klient. Pri zaplatení depozitu a následnom nástupe na pobyt bude klientovi tento depozit odrátaný z celkovej sumy pobytu.

a) Rezervácia ubytovania prostredníctvom webového formulára
Ak klient vykoná rezerváciu ubytovacieho zariadenia prostredníctvom webovej stránky www.privatnaobraze.sk je povinný vytlačiť dokument o potvrdení rezervácie ubytovacieho zariadenia. Po vykonaní rezervácie je potrebné do 48 hodín uhradiť deposit ( 50% ceny z celkovej sumy pobytu ) pre podržanie ubytovacieho zariadenia na termín požadovaný klientom. V prípade, že klient neuhradí depozit do 48 hodín ubytovateľovi, stráca tak nárok na rezerváciu ubytovacieho zariadenia v požadovanom termíne .

Upozornenie:

Vytlačený dokument o potvrdení rezervácii ubytovacieho zariadenia slúži ako doklad pred nástupom na pobyt.

b) Rezervácia ubytovacieho zariadenia v deň nástupu
Ak klient vykoná rezerváciu ubytovacieho zariadenia na mieste a na základe dohody s ubytovateľom je povinný sa riadiť pokynmi ubytovateľa a to v takom rozsahu a znení ako mu boli poskytnuté na základe vzájomnej dohody. Pokiaľ klient pristúpil na tento spôsob uzatvorenia rezervácie tak tým, zároveň vyjadril súhlas, že porozumel podmienkam ubytovateľa.

Upozornenie:
V prípade, že klient nebude postupovať podľa podmienok, ktoré mu poskytol ubytovateľ, má ubytovateľ právo túto rezerváciu zrušiť a to aj bez udania dôvodu.

c) Rezervácia ubytovacieho zariadenia cez telefón alebo mobil
Ak klient vykoná rezerváciu ubytovacieho zariadenia prostredníctvom telefónu, je povinný nahlásiť všetky potrebné údaje ubytovateľovi, ktoré sú potrebné na spracovanie rezervácie ubytovacieho zariadenia.

Upozornenie:

V prípade, že klient neuhradí požadovanú zálohu ubytovateľovi do 48 hodín od nahlásenia nezáväznej objednávky, zaniká tak nárok na rezerváciu tohto ubytovacieho zariadenia.

d) Rezervácia ubytovacieho zariadenia prostredníctvom emailu
Ak klient vykonáva rezerváciu ubytovacieho zariadenia prostredníctvo e-mailu je povinný ubytovateľovi poskytnúť všetky potrebné údaje na spracovanie rezervácie. Pre správne spracovanie a dokončenie rezervácie je potrebné zaslať nasledujúce údaje: – titul, meno a priezvisko; – ulica, mesto, kraj, psč a národnosť; – telefón a mobil; – nástup na pobyt a ukončenie pobytu; – počet osôb ( celkom, dospelý, deti ) ; – poznámka alebo váš komentár k rezervácii ; Všetky potrebné údaje je potrebné odoslať na túto adresu : naobraze@naobraze.sk

Upozornenie:
V prípade, že klient neuhradí požadovanú zálohu ubytovateľovi do 48 hodín od nahlásenia nezáväznej objednávky, zaniká tak nárok na rezerváciu tohto ubytovacieho zariadenia.

e) Rezervácia ubytovacieho zariadenia prostredníctvom pošty
Ak klient vykonáva rezerváciu pomocou pošty ( zaslaním listu alebo dopisu) je povinný si stiahnuť s webovej stránky www.privatnaobraze.sk registračný formulár, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať na túto adresu: Ján Smutný Horné Pršany 1 Banská Bystrica, 974 05 Slovenská republika

Upozornenie:
V prípade, že klient nepreukáže svoju totožnosť podpísaním rezervačného formulára alebo dokumentu, ktorý sám vyplnil, ubytovateľ nie je povinný túto objednávku akceptovať. Ak ubytovateľ akceptuje objednávku klient je povinný uhradiť zálohu do 48 hodín od prijatia tejto objednávky.


5. POTVRDENIE REZERVÁCIE A PLATBA

Rezerváciu apartmánu potvrdíme do 24 hodín alebo najneskôr do 48 hodín od prijatia nezáväznej objednávky. Po potvrdení rezervácie je potrebné zaplatiť preddavok vo výške 50 % z celkovej ceny pobytu a to do 48 hodín (ďalej sa postupuje podľa inštrukcií uvedených v potvrdení). Zvyšok platby uhradíte v den nástupu na pobyt. Po zaplatení zálohy obdržíte ubytovací poukaz (voucher), kde je uvedená adresa objektu a kontakt na majitela objektu, potvrdená zaplatená záloha na pobyt a tiež aj doplatok, ktorý zaplatíte pri nástupe a presný počet ubytovaných, ktorí nastúpia na pobyt.


6. CENA ZAHŔŇA

Prenájom apartmánu na deň (pevné lôžka), posteľnú bielizeň, uteráky, spotrebu energií a vody, parkovné miesto pred objektom, čistiace prostriedky, hygienické potreby a záverečné upratovanie.

7. V CENE POBYTU NIE JE ZAHRNUTÉ
V cene pobytu ďalej nie je zahrnutý rekreačný poplatok vo výške …..

8. STORNO POPLATKY
Ak objednávateľ nenastúpi na pobyt v objednanom termíne, nevzniká mu nárok na vrátenie zálohy. Celá zaplatená záloha tvorí storno poplatok prislúchajúci poskytovateľovi (ubytovateľovi). Ak objednávateľ dodatočne mení termín objednaného ubytovania, považuje sa to za zrušenie objednávky, pričom platia ustanovenia o zrušení objednávky uvedené nižšie. Nový objednaný termín sa považuje za novú objednávku.

do 16 dní pred nástupom na pobyt je účtovaný storno poplatok 25 % zo zálohy

15 – 10 dní pred nástupom na pobyt je účtovaný storno poplatok 50 % zo zálohy.

9 – 3 dní pred nástupom na pobyt je účtovaný storno poplatok 75 % zo zálohy.

2 a menej dní pred nástupom na pobyt je účtovaný storno poplatok 100 % zo zálohy.

Zrušenie pobytu je nutné oznámiť písomne, e- mailom, alebo poštou a nadobúda platnosť až po potvrdení zrušenia pobytu majiteľom ubytovacieho zariadenia.

9. REKLAMÁCIE
V prípade problémov pri nástupe na pobyt alebo počas pobytu bezodkladne kontaktujte majiteľa. Reklamácia nenadobúda platnosť pokiaľ nebola nahlasená a prekonzultovaná majiteľom.

Copyright © 2007 – 2023 All Rights Reserve
Created & Developed by : UNIWEBSITE SOLUTION

Lacné Ubytovanie!

Ponúkame vám veľmi výhodné a lacne dostupné ubytovanie s minimálním obsadením 3 osoby/noc je teraz dostupné pre turistov, robotníkov, firmy a organizácie v okoli Banská Bystrica, časť Horné Pršany

20.00 €

V cene nie je zahrnutý rekreačný poplatok 0,35 € / osoba / noc